Vaccinationer du bör ta innan Thailandsresan

Beroende på vilket land man vill turista i finns det olika vaccinationer som rekommenderas. Det som även påverkar vad man bör skydda sig mot är om vistelsen enbart ska vara i storstäderna eller om resan även innefattar besök på landsbygden. Lite generellt kan sägas att ju längre bort från Sverige landet ligger desto fler vaccinationer är bra att ta. Det stämmer inte alltid men i mångt och mycket.

Thailand är ett extremt populärt turistmål för svenska turister och då framförallt kring jul och nyår. De som reser till detta asiatiska land bör tänka på följande för att bevara hälsan så mycket som det går.

De som har sitt fokus på att besöka städer kan fokusera på polio- difteri- och stelkramp. Många av de som bor i Sverige har vaccinerat sig mot dessa tre redan som barn. Difteri ingår t.ex. sedan 1950 i barnvaccinationer. Men den som känner sig osäker bör kontrollera detta eftersom samtliga sjukdomar är kan bli allvarliga om de bryter ut.

Utöver det bör vaccin tas mot Hepatit A och B. Visserligen rekommenderas endast skydd mot Hepatit B om man tänkt att vara i landet under en längre period. Men samtidigt erbjuder många vaccinationsställen kombinationen av de bägge. Trots allt är det bättre att vara skyddad mot bägge än bara ena sorten av Hepatit. En del bör även välja ett koleravaccin (Dekoral). Om du är behov av detta kan en läkare avgöra.

När det gäller vaccinationer för resa till Thailand är rekommendationerna lika oavsett om man tänkt vara i städerna eller på landsbygden. Risken för dessa sjukdomar anses vara lika stor oavsett var man befinner sig.

Har man däremot tänkt vara i Thailand under en lång period eller till och med bosätta sig där behöver skyddet utökas ytterligare. Det som då kan vara värt att satsa på är skydd mot rabies, japansk encefalit samt tuberkulos. De som är rädd för malaria kan även skydda sig mot detta men de som funderar på det bör först prata med något av de företag som erbjuder vaccinationer. Att få ett skydd mot denna sjukdom är nämligen inte lika enkelt som med många andra, d.v.s. det räcker inte bara med en spruta för att det ska fungera.

Alla dessa vaccinationer är frivilliga men landet kan även kräva att vissa vacciner är tagna för att man ska få komma innanför landets gränser. För Thailandsresor gäller detta enbart om personen kommer resande ifrån en del länder i Afrika eller Sydamerika. Det som då krävs är en vaccination mot gula febern. Detta är alltså inte något som man som svensk behöver bry sig om.

Asien / av

Inläggsförfattare: Red